Актуални предизвикателства пред офшорния бизнес

Автори

Ключови думи
офшорен бизнес, пране на пари, данъчен оазис

Резюме
Офшорният бизнес е част от финансовия пейзаж и светът на парите трудно може да бъде представен без него. Дотолкова сме свикнали с офшорките, колкото както светът през 18-ти и 19-ти век при¬емаше робския труд за нещо нормално и естествено. Но, разбира се, както робството, така и офшорните центрове са обречени на постепенно отмиране, тъй като тяхната функцията е паразитна. Според изследване на световната организация Оксфам чрез офшорни компании се избягват почти 200 млрд. долара данъци годишно. На практика говорим за 50% от активите на Русия, 57% от петролния бизнес в арабските емирства и 30% от финансовите средствата на Африка са скрити в офшорки. Според посочения глобален доклад 1% от хората на планетата днес притежават повече богатства, отколкото останалите 99%. Най-богатите шейсет души имат повече, отколкото три милиарда и половина бедни хора. Такова неравенство е възможно само и единствено чрез съдействието на офшорните центрове. Според националното бюро за икономически проучвания на Съединените американски щати е изчислено, че около 5,6 три¬лиона долара се държат в офшорни зони по света. Това са 8% от капита¬лите или 10% от световния брутен вътрешен продукт

JEL Класификатор: H26
Кодове на научна квалификация:
Страници: 12
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Сравнителни предимства и конкурентоспособност на българския износ

    Настоящото изследване е съсредоточено върху анализ на сравнителните предимства и конкурентоспособността на българското производство и износ. То е структурирано в две части. В първата част са систематизирани някои теоретични концепции за сравнителните конкурентни предимства и са интерпретирани индексът на Б. Баласа и индексът на М. Амир. Във ...

  • Обезщетенията за безработица в България и техният потенциал за превенция на бедността

    Превенцията с бедността и социалното изключване е процес, който e пряко свързан с публичните стимули към уязвимите групи лица за постигане на достоен и независим живот. Наличието на трудов доход е една от основните предпоставки за преодоляване на този проблем. Въпреки това голяма част от работоспособните граждани са иконо-мически неактивни и дори ...

  • Болонският процес и пригодността за заетост от гледна точка на студентите (по примера на България)

    Проблемът за младежката безработица е глобален проблем. Настоящата статия го разглежда задълбочено, като анализира характеристиките, причините и последиците от безработицата на завършилите и връзката ѝ с Болонския процес. За целта е направен качествен анализ на проучване, проведено с целева група студенти, които се обучават в бакалавърски и ...