• Михаил Зверяков, Андрий Гриценко, Виктор Тарасевич, Людмила Жданова, Сергий Синяков
    ПО ПОВОД СТОГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ОСНОВАТЕЛЯ НА ОДЕСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ШКОЛА A. K. ПОКРИТАН
    JEL: A3, A1, B
    Резюме: Партньорството между Одеския национален икономически университет и СА „Д. А. Ценов“ е пример за успешен модел по създаване на добавена стойност на терена на науката и научните изследвания. Със своите ежегодни научни конференции Одеският национален икономически университет е дал възможност на десетки учени от свищовската академия и света да публикуват свои доклади зад граница. В лицето на проф. Михаил Зверяков имаме и един от бележитите Doctor Honoris Causa (Zastrahovatel.com, 2010) на СА „Д. А. Ценов“ и виден съавтор в колективни научни студии, намерили индексиране в SCOPUS Q1 / WoS (Zahariev, et al., 2020). Настоящата статия отдава дължимата почит и уважение на един от най-бележитите учени в областта на икономическите учения, чиито вековен юбилей е повод неговите научни следовници да припомнят създаденото, написаното и оставеното от проф. Анатоли Карпович Покритан. 100-годишният институционален юбилей на основания на 16 май 1921 год. в Украйна Одески национален икономически университет (тогава под наименованието Одески институт по национално стопанство) е още един знак за устойчивост на украинския партньор в десетилетия на интензивни социално-икономически и идеологически промени в XX и XXI век.