ФИСКАЛНАТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В РБЪЛГАРИЯ – ФИНАНСОВИ ЕФЕКТИ И РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ

Автори

Ключови думи
фискална децентрализация, общини, собствени приходи, капиталови разходи, централни трансфери.

Резюме
Фискалната децентрализация, имаща за цел разширяването на местната автономност в посока трансфериране на права, задължения и отговорности от централно на общинско ниво в РБългария, преследва ефективност в използването на публичните ресурси и обезпечаване на качествени обществени услуги при оптимална цена. Продължаващите вече две десетилетия промени в местното самоуправление поставят въпроса относно постигнатите резултати в тази насока. Във връзка с това настоящата разработка е насочена към изследване степента на децентрализация на публичния сектор в РБългария и оценка на финансовата самостоятелност, инвестиционната активност и ефективността в селектирани български общини.

JEL Класификатор: H71, H72.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 24
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ПОРТФЕЙЛЕН ПОДХОД ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

    Разработката разглежда възможността за подобряване на характеристиките риск – доходност на международен портфейл от инвестиционни жилищни имоти чрез включването на офшорни недвижимости. Изхожда се от гледната точка на американския инвеститор. Първо се формира индексът DOKHPI, който служи за измерване на промените в пазарните цени на жилищата на ...

  • ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ ЧРЕЗ СПОДЕЛЯНЕ НА ЗНАНИЯ

    -...

  • ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР БЪРОВ – ДОСТОЛЕПЕН РАДЕТЕЛ ЗА АКАДЕМИЧНАТА КАУЗА, ИНТЕЛЕКТУАЛЕЦ, МАГИСТРАТ И ПОЛИТИК

    -...