Редакционен съвет

1. Проф. д-р Андрей Захариев – главен редактор, e-mail: a.zahariev@uni-svishtov.bg
2. Проф. д-р Йордан Василев – зам. главен редактор, e-mail: y.vasilev@uni-svishtov.bg
3. Проф. д-р Стоян Проданов
4. Проф. д-р Тодор Кръстевич
5. Доц. д-р Искра Пантелеева
6. Доц. д-р Пламен Йорданов
7. Доц. д-р Светослав Илийчовски
8. Доц. д-р Пламен Петков
9. Доц. д-р Анатолий Асенов

Международен съвет

1. Проф. д-р ик.н. Михаил А. Ескиндаров – Финансов университет при Правителството на Руската федерация, Москва (Русия).
2. Проф. д-р ик.н. Григоре Белостечник – Молдовска академия за икономически изследвания, Кишинев (Молдова).
3. Проф. д-р ик.н. Михаил Ив. Зверяков – Одески държавен икономически университет, Одеса (Украйна).
4. Проф. д-р ик.н. Андрий Крисоватий – Тернополски национален икономически университет, Тернопол (Украйна).
5. Проф. д-р ик.н. Йон Кукуй – Университет Валахия, Търговище (Румъния)
6. Проф. д-р Кен О'Нийл – Университет Ълстер (Ирландия)
7. Проф. д-р Ричард Торп – Университет Лийдс (Великобритания)
8. Проф. д-р ик.н. Олена Непочатенко – Умански национален аграрен университет, Уман (Украйна)
9. Проф. д-р ик.н. Дмитрий Лукьяненко –Киевски национален икономически университет "Вадим Гетман", Киев (Украйна)
10. Доц. д-р Мария Стефан – Университет "Валахия", Търговище (Румъния)
11. Доц. д-р Анисоара Дуика - Университет "Валахия", Търговище (Румъния)
12. Доц. д-р Владимир Климук – Брановички държавен университет, Бранович (Беларус)

Екип за техническо обслужване

1. Технически секретар: д-р Росица Проданова
2. Стилов редактор: Анка Танева
3. Превод английски: ст. преп. Венцислав Диков и ст. преп. д-р Маргарита Михайлова

Тел.:(++359) 631 66 250, 631 66 309
e-mail: nsarhiv@uni-svishtov.bg