История

„Народностопански архив“ е първото академично икономическо списание в България. От 1 януари 2017 г. заглавието на списанието на английски език е „Economic Archive”, като заменя транслитерираното наименование “Narodnostopanski archiv”, използвано до края на издателската 2016 г. За неговото издаване под името “Народостопански архив” (сега “Народностопански архив”) е взето решение на заседание на Академичния съвет от 1 октомври 1945 г. (отразено в протокол № 100). Определен е тримесечен период на издаване, с обем от 40 коли годишно. Негов главен редактор става проф. д-р Тодор Владигеров (по-късно чл.- кореспондент на БАН). Книжка първа излиза от печатницата на Свищовската академия в началото на 1946 г. с министерско разрешение № 64 от 11 януари 1946 г. Във връзка с 40-годишнината на списанието и за неговата активна научноизследователска дейност с указ № 3303 от 2 октомври 1986 г. на Държавния съвет на НР България то е удостоено с орден „Кирил и Методий” ІІ степен.